زندگی نامه جلالتمآب محترم محمدحمید"طهماسی"وزیر ترانسپورت

محمد حمید طهماسی متولد سال1358ولایت غزنی درسال 1380وارددانشگاه کابل شد و بعد از چهار سال تحصیل در رشته حقوق، در سال 1384 تحصیلات شان به پایان رسید که پایان این مقطع تحصیلی، همزمان بود با شرایط و فضای جدید در کشور، که ایشان نیز در میان انبوهی از جوانان به حیث سارنوال در مربوطات اداره لوی سارنوالی کشور ایفای وظیفه کرد. کار در سارنوالی طهماسی را با نکات قوت و ضعف سیستم عدلی افغانستان آشنا ساخته و اساس مراحل نهایی ترقی را برایش پایه گزاری کرد. علاقه شدید به آموزش و اعتلای سطح آگاهی، یکی از ویژگی های بارز محترم طهماسی بشمار میرود. برهمین مبنا او در کنار اجرای امور رسمی اداری، در پوهنتون های زیاد کشور مانند باختر، مشعل و یومف سویس مضامین حقوقی را تدریس نموده است. او در میان سال های 1386 و 1387 آمریت حقوق بشر در دفترهیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان "یونما" را نیزدر کارنامه اش(افغانستان مرکزی) دارد. .

بیشتر...